2017-ųjų ataskaitinis Lukonių bendruomenės susirinkimas

2017-03-29 Lukonyse įvyko ataskaitinis Lukonių bendruomenės susirinkimas. kuriame dalyvavo Lukonių bendruomenės pirmininkas A.Sutkus, bendruomenės taryba ir jos nariai, taip pat  bendruomenių policijos atstovė Gintarė Šližytė, Subačiaus seniūnas V.Paliulis ir Subačiaus kultūros namų vadovė I.Dovydėnienė. Susirinkimo metu bendruomenės pirmininkas A.Sutkus aptarė kas buvo nuveikta Lukonyse nuo praėjusio susirinkimo,  išdėstė pagrindines kaimą slegiančias problemas bei tariantis su visais Lukonių bendruomenės nariais esančiais susirinkime, mėgino ieškoti sprendimų, jas sprendžiant.

Pirmas klausimas, kurį buvo imtasi svarstyti, tai senųjų Lukonių kultūros namų išsaugojimas. Lukoniečiai nenori jog jie būtų sunaikinti ir nugriauti, tačiau norint juos išsaugoti neribotą laiką Kupiškio r. savivaldybė yra pasiūliusi perimti visą pastatą Lukonių bendruomenei ir jo eksploatavimu rūpintis pačiai bendruomenei savo lėšomis, kas praktiškai šiuo metu  yra neįmanoma dėl per menko bendruomenės biudžeto ir pastovių pajamų stygiaus. Situacija atrodo beviltiška, tačiau susirinkusiuosius šiek tiek įkvėpė ir paguodė Subačiaus seniūnas V.Paliulis, kuris pasidalino savo įžvalgomis manydamas, jog niekas greitu metu senųjų kultūros namų neturėtų nugriauti ir atimti iš Lukonių, net jei bendruomenė ir neperims pastato savo globon. Bendruomenės nutarimu, buvo nutarta kol kas viską palikti kaip yra dabar ir galbūt dar kartą viską persvarstyti jeigu ateis ta diena, kai pastatą iš tikrųjų bandys nugriauti.

Antrasis klausimas, kuris buvo svarstomas – Lukonių vandentiekio problema. Daug metų Lukonių vandentiekiu besirūpinusi R.Aukštikalnienė dėl laiko trūkumo atsisakė toliau eiti šias pareigas, todėl naujais Lukonių vandentiekio prižiūrėtojais buvo išrinkti Algis ir Albina Kriaučiūnai. Nuo šiol rinkliavą už vandenį reikės nešti jiems, o ne R.Aukštikalnienei, kaip buvo iki šiol. Tikslūs įkainiai,  rinkliavos grafikas bei kita informacija susijusi su vandentiekiu, bus paskelbta greitu metu.

2017-ųjų ataskaitinis Lukonių bendruomenės susirinkimas

Trečiasis klausimas, kuris buvo svarstomas- pernelyg mažo bendruomenės biudžeto problema. Planų ir idėjų, kaip kažką naujo nuveikti ir įgyvendinti kaime yra išties daug, tačiau viskas brangiai kainuoja ir be pinigų visos idėjos yra nepasiekiamos. Šiuo metu vienintelis Lukonių bendruomenės pajamų šaltinis yra  2% nuo sumokamo gyventojų pajamų mokesčio, kuriuos skiria Lukonių gyventojai, tačiau, kad ir kaip gaila tai daro mažuma. Norime priminti, kad tai yra vienas iš nedaugelio būdų kaip prisidėti prie savo kaimo plėtros neišleidžiant savų pinigų nei cento. Plačiau apie šią paramą skaitykite ČIA.  Pinigų, kuriuos surenka bendruomenės biudžetas šiuo būdu, neužtenka net surengti gerai kaimo šventei, tad siekiant padidinti bendruomenės pajamas, visos bendruomenės narių nutarimu buvo įvestas 5 eurų bendruomenės nario mokestis, kurį turės mokėti kiekvienas bendruomenės narys kartą per metus. Taip pat buvo iškeltas klausimas dėl naujojo Lukonių bendruomenės pirmininko perrinkimo, tačiau lukoniečiai vienbalsiai pageidavo, kad šias pareigas toliau eitų dabartinis Lukonių bendruomenės pirmininkas A.Sutkus.

Susirinkimą užbaigė Subačiaus kultūros namų vadovė I.Dovydėnienė, su kuria buvo diskutuojama kaip pagyvinti kaimo kultūrinį gyvenimą. I Dovydėnienė patikino, kad kultūrinis gyvenimas iš Lukonių niekur nedings, juolab kai būtent dėl šio dalyko buvo įrengta nauja, šiuolaikiška ir jauki Lukonių laisvalaikio salė. Ji patikino, kad Lukonyse vyks mažiausiai 3-4 kultūriniai renginiai per metus, tačiau šis skaičius yra ne riba ir esant poreikiui renginių bus daugiau. Buvo nutarta šiais metais Lukonyse atsisakyti jau tradicija tapusios Joninių šventės, tačiau vietoj jos buvo pasiūlyta ir bendruomenei pritarus, surengti kitą – žymiai didesnę ir įspūdingesnę šventę skirtą tik Lukonių žmonėms, kurios tikslas bus suburti kiek galima daugiau kada nors Lukonyse gyvenusių ir tebegyvenančių žmonių į vieną vietą, todėl šią šventę pavadinome  - Kraštietis. Žinoma, šiam renginiui įgyvendinti reikės daug sunkaus darbo ir vieningumo iš visų lukoniečių, tačiau tikime, kad pavyks tai įgyvendinti. Tikslios šventės datos dar nėra, tačiau numatoma ją rengti Rugpjūčio mėnesį.

Lukonių Bendruomenės pirmininkas A.Sutkus paragino visus lukoniečius, norinčius prisijungti prie bendruomenės narių, taip pat turinčius bet kokių idėjų ar klausimų susijusių su Lukonym bei bendruomenės veikla, visuomet kreiptis tiesiogiai į jį arba į Lukonių bendruomenės tarybos narius. Galų gale užsukite į Lukonių biblioteką ir pakalbėkite  su bibliotekininke Loreta arba Lukonių laisvalaikio salės vadove Violeta. Svarbu netylėkite, bendraukite, diskutuokite vieni su kitais.

No comments.

Leave a Reply