Apie Lukonis ir bendruomenę

Lukoniu Herbas

Lukonių kaimo bendruomenė – tai nevyriausybinė organizacija savo veikla pradėjusi 2003 m. Įkurta bendriems narių poreikiams ir tikslams ir įgyvendinti.

Misija: pasiekti, kad kaimas būtų patraukli ir saugi vieta su gera infostruktūra, sveika aplinka, išsaugotu bei puoselėjimu kraštovaizdžiu.

Tikslai ir uždaviniai:

  • Vienyti Lukonių kaimo, apylinkių vienkiemių gyventojus ir iš jų kilusius žmones
  • Ugdyti gyventojų bendruomeniškumą
  • Gerinti kaimo ir jo gyventojų gerovę
  • Palaikyti ir plėtoti infostruktūrą
  • Plėtoti kaime kultūrinį ir sportinį gyvenimą
  • Steigti naujas darbo vietas
  • Skatinti domėjimąsi savo kaimo ir krašto istorija
  • Mažinti bendruomenės narių socialinę atskirtį
  • Užkirsti kelią galimam nusikalstamumui.