Lukoniečių išvyka į LRT televiziją

Saulėtą spalio 6 d. lukoniečiai ir kaimyninių bendruomenių (Adomynės, Uoginių) žmonės važiavo į Vilnių, į LRT laidos „Klauskite daktaro“ filmavimą. Visus pasitiko ir gerą pusdienį ma- loniai bendravo LRT darbuotoja Lina Škėmienė. Daugelis lukoniečių televizijoje lankėsi pirmą kartą, todėl viskas buvo smalsu ir įdomu. Gyvai bendravome su laidos vedėja Liepa Norkevi- čiene ir profesoriumi Alvydu Unikausku. Pirmoji laidos viešnia buvo Rita Šilenskienė, Subalan- suotos mitybos akademijos „Pirmas šaukštas“ vadovė. Sužinojome daug sveikos mitybos pa- slapčių. Malonu buvo studijoje išvysti Makalių – Rimvydą Širvinską – verslininką ir kelionių organizatorių. Dar viena viešnia, laidos „Duokim garo“ vedėja Loreta Sungailienė tąsyk atsto- vavo kaip trijų vaikų mama. Tema buvo apie košių naudą žmogaus organizmui. Filmavimas vyko net penkias valandas, tačiau lukoniečiams jis neprailgo. Temos pasitaikė įdomios, o pa- žintis su televizija visiems paliko puikų įspūdį. Galbūt ateityje vėl keliausime į kitų laidų filmavimus.
20181006_191409

No comments.

Leave a Reply