Lukonių koplytėlės renovacijos pabaigtuvės

Šią vasarą Lukoniečiai turėjo galimybę stebėti, nedažną reiškinį Lukonyse. T.y kaip kažkas kaime ne griaunama,  naikinama, ar  uždaroma, bet atnaujinama ir kuriama iš naujo. Po kelių mėnesių trukusių darbų- oficialiai baigti Lukonių koplytėlės renovacijos darbai.. Labai dėkojame šios idėjos sumanytojai ir įgyvendintojai – Lukonių kultūrinio gyvenimo puoselėtojai bei skleidėjai Loretai už įdėtas pastangas, kuri vedama neįtikėtinos iniciatyvos suorganizavo lėšų reikiamų koplytėlės renovacijai rinkliavą iš gyventojų ir pati prižiūrėjo koplytėlės renovacijos procesą nuo pradžių iki galo.

Koplytėlės renovacijos užbaigtuvės prasidėjo Rugpjūčio 7  dienos popietę Šventomis Mišiomis atnaujintoje koplytėlėje. Norinčių dalyvauti buvo tiek daug, kad koplytėlė nesugebėjo sutalpinti visų dalyvių viduje, todėl kai kuriems teko Šv.Mišių klausytis išorėje. Vėliau šventė tęsėsi Lukonių laisvalaikio salės kiemelyje, kur visų laukė šventinė programa. Sveikinimo žodžius tarė Kupiškio rajono meras D.Bardauskas, Lukonių bendruomenės pirmininkas A.Sutkus, seimo narys V.Valkiūnas ir kiti svečiai, buvo įteikti apdovanojimai labiausiai prisidėjusiems finansiškai prie koplytėlės renovacijos, šventės metu dalyvius linksmino moterų ansamblis Luknė su kitais saviveiklininkais , o išalkti neleido Lukonių bendruomenės moterų lauke verdama nuostabaus skonio  šviežia sriuba.

No comments.

Leave a Reply