Lukonyse vyko tradicininė šventė “Sveikas kaimynėli 2017″

Jau 15-ąjį kartą Lukonių kaimo bendruomenė su partneriais sukvietė visus į gražia tradicija tapusią šventę „Sveikas, kaimynėli -2017“. Šiai, kraštiečius suvienijusiai dienai,  buvo ypatingai ruoštasi sutelkiant bendruomenės, seniūnijos, Kupiškio kultūros centro Subačiaus padalinio ir Lukonių laisvalaikio salės, Lukonių kaimo bibliotekos bei visų geros valios žmonių, jėgas. Bendruomenės taryba balandžio 10 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai teikė projektą, kurio dalinio finansavimo sutartis  buvo pasirašyta š. m. birželio 15 dieną.

Šventė prasidėjo Šv. Mišiomis, kuriose buvo pašventinta Lukonių bendruomenės vėliava, išdidžiai besiplaikstanti šalia Lietuvos trispalvės. Po Šv. Mišių visi šventės dalyviai ir svečiai žengė pro papuoštus šventinius vartus, o greta jų rankų darbo grožiu džiugino rajono amatininkų darbai, vietoje menininko piešiami portretai.

Šventėje dalyvavo  garbingi svečiai: LR Seimo nario Audriaus Šimo padėjėja Eglė Blaževičienė, gerbiamas Kupiškio rajono savivaldybės meras Dainius Bardauskas, Kupiškio kultūros centro direktorė Jolita Janušonienė, Kupiškio rajono policijos komisariato atstove bendruomenės pareigūnė Gintarė Šližytė,  Subačiaus seniūnijos seniūnas Vidmantas Paliulis, Subačiaus vaikų lopšelio-darželio direktorė Marija Morkūnienė,  mokslininkas Stasys Karazija, bičiuliais iš kaimyninių bendruomenių, šventės muzikantai bei šokėjai.  Renginį vedė Subačiaus padalinio kultūrinės veiklos vadybininkė Inga Dovydėnienė.

Kraštiečių šventę  buvo iškilmingai atidaryta  su daina, skirta Lukonių kaimui. Eilės sukūrė Birutė Zaborskytė – Jasinskienė, muzika Irenos Jėčiuvienės, dainavo  moterų vokalinis kvartetas „Luknė“, joms padėjo mišrus vokalinis ansamblis  „Viešinta“. Sveikinimo žodį tarė Lukonių kaimo bendruomenės pirmininkas Antanas Vaclovas Sutkus. Audriaus Šimo padėjėja Eglė Blaževičienė pasveikino šventės dalyvius bei įteikė Seimo nario padėką  bendruomenės įkūrėjai Romai Baronaitei. Aktyvią, bendraujančią ir bendradarbiaujančią Lukonių kaimo bendruomenę sveikino kaimyninės Subačiaus ir  Valakų kaimo bendruomenės. Sveikinimo žodį tarė bei pristatė šios šventės partneriai  Kupiškio rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Gintarė Šližytė su jaunaisiais rėmėjais.  Buvo pagerbtos vyriausios kaimo gyventojos bei jauniausias lukonietis.

Nuoširdžiu ir gražiu susibūrimu džiaugėsi ir visiems gražius linkėjimus išsakė Kupiškio rajono savivaldybės meras Dainius Bardauskas  atvykęs su dovanomis: padėką  įteikė aktyviausiam bendruomenės nariui Arūnui Kaušakiui, o bendruomenei labai vertingą dovaną –  didelį puodą, kuriame išvirtos košės užteks visai bendruomenei. Prie šios gražios ir didelės šventės prisidėjo Subačiaus seniūnijos seniūnas Vidmantas Paliulis, kuris pasveikinęs visus šventės dalyvius ir žiūrovus bendruomenės pirmininkui įteikė linkėjimų-sveikinimų  knygą, Šv. Mišias aukojęs  klebonas Vidmantas Bloškis visiems linkėjo vienybės, sutelktumo. Gražia švente džiaugėsi Kupiškio KC direktorė Jolita Janušonienė, kuri atvyko su saldžiomis dovanomis. Subačiaus vaikų darželio direktorė Marija sveikindama prisiminė savo pažintį su Lukonių kaimu. Sveikinimo žodžius lydėjo  gitarisčių iš Subačiaus Karolinos Kepalaitės ir Kamilės Stašytės dueto du muzikiniai kūriniai.  Sugrįžus prie šventės „Sveikas, kaimynėli“ ištakų, nes penkiolika metų prabėgo labai greitai ir nepastebėtai padėkomis  buvo apdovanotos –  darbuotoja Vanda Samulionienė, už eiles virtusias kaimo daina, poetė Birutė Zaborskytė – Jasinskienė bei prieš daugelį metų eskizą vėliavai nupiešusi  Genutė Vaičikauskienė.

Šokiais džiugino Kupiškio KC Subačiaus padalinio moterų linijinių šokių kolektyvas „Arnika“ ( vad. Rima Paliulienė).  Scenoje pasirodė ir vyriškas duetas iš Vabalninko –  Petras Matulis ir Eduardas Juknevičius, Kupiškio KC Subačiaus padalinio mergaičių vokalinis ansamblis „Smile“ (vad. Irena Jėčiuvienė), „Subačiaus band“ ( vad. Darius Jakštonis)  ir kapela „Ciongas“ (vad. Darius Jakštonis) žiūrovams dovanojo nuotaikingas dainas.  Muzikinę , vakarinę programą vedė energingieji svečiai iš Pasvalio – „MARABU BAND“ (vad. Mindaugas Garalevičius).

Šiais metais bendruomenės tarybos iniciatyva buvo parengti nuostatai, sudaryta komisija ir įvertintos gražiai besitvarkančio Lukonių kaimo sodybos. Kiek yra tokių sodybų pristatė šios komisijos pirmininkas Subačiaus seniūnijos seniūnas Vidmantas Paliulis kartu su bendruomenės pirmininku.

Bendruomenė džiaugiasi  ir didžiuojasi tokiu būriu rėmėjų, kurie prisidėjo prie tradicinės šventės įgyvendinimo: Ričardas Alekna, Arūnas Kaušakys, Antanas Varnauskas, Janina Balčiauskienė, Aldona Karazijienė, Jonas Venckus, Vilius Rinkevičius, Igno Jackevičiaus bitynas  „Brolių medus“, Albina Kriaučiūnienė.  Bendruomenės pirmininkas, padedamas tarybos narės Alvos Jackevičienės, rėmėjams įteikė padėkas bei simbolines dovanas.

Už sutvarkytus bendruomenės namus padėkota ne tik Kupiškio rajono savivaldybei, bet ir visiems, kurie darbščiai prisidėjo savo darbu prie aplinkos tvarkymo ir kūrybinėmis mintimis prie renginio įgyvendinimo: Deimantui Kaušakiui, Onai Masilionienei, Rasai Mačiulienei, Reginai Jėčiuvienei, Genutei Masiulionienei, Valei Masiulionienei, Irmai Bartusevičienei, Ignui Jackevičiui, Justinui Sutkui ir Gabijai Sutkutei, Renei Vyšniauskienei, Artūras Vyšniauskui, Kristupui Batutčiui, Renaldui Aleksiejūnui, Mindaugui Užusieniui, Nedai Kunskaitei, Ovidijui Gaidimauskui. Šiems žmonėms bei tarybos nariams Lukonių kaimo bendruomenės pirmininkas įteikė padėkas ir atminimo dovanėles.

Lietuvos žemės ūkio ministerija

No comments.

Leave a Reply