Pagerbti sausio 13-osios aukas lukoniečiai rinkosi į pilietinę akciją „Atmintis gyva“

1991 metų sausio įvykiuose dalyvavo visa Lietuva, matė juos  ir dėl jų baigties pergyveno  bei jaudinosi visi žmonės. Lietuvos žmonės skubėjo ,važiavo  į budėjimus Vilniuje prie Parlamento, Spaudos rūmų, Televizijos bokšto, kad apgintų jaunos Respublikos laisvę  ir nepriklausomybę. Visi suprato, kad priešas visada taikosi iš tautos atimti brangiausią vertybę, smogia į jautriausią vietą. Todėl ir skubėjo ginti lietuvišką žodį, kalbą, dainą.   Krintant šlapioms snaigėms bei vėjuotą sausio 13d. popietę lukoniečiai rinkosi į pilietinę akciją „Atmintis gyva“, prie Lukonių kaime esančios J. Jėčiuvienės sodybos kryžiaus. Trispalvės plazdėjime bei atminties žvakučių šviesoje buvo prisimintos  bei pagerbtos  tragiškų 1991.01.13 įvykių aukos.  Sausio įvykiai Vilniuje   – kiekvieno Lietuvos piliečio asmeninis likimas, tvirtas ryžtas, širdžių virpėjimai, į sniegą krintančios karštos ašaros, sužeidimai, artimųjų netektys. Tad branginkime ir saugokime LAISVĘ…

                                               „Degė sausy prie bokšto laužai

                                                 Ir lietuviškos dainos skambėjo,

                                                 Naktį atburzgė tankų pulkai

                                                 Mūsų laisvę užgniaužti norėjo“.

                                                          (P. A. Žibaitienė)

  Loreta Aleksiejūnienė, Lukonių padalinio vyresn. bibliotekininkė                

No comments.

Leave a Reply